Onze werking

Wat doen we ?

Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school vormt de voornaamste taak van de Ouderraad.
Voor u een belangrijk punt. Het is mogelijk om via de Ouderraad vragen, opmerkingen en suggesties door te spelen die te maken hebben met het welzijn en de opvoeding van uw kind(eren) binnen de school. Suggesties kan u steeds mailen naar ouderraad@vbneerijse.be .

Daarnaast ondersteunt zij de school in haar werking, zowel financieel als door hulp te bieden. Zij organiseert tevens ontmoetingsactiviteiten en informeert de ouders, waardoor er een participatief klimaat wordt gecreëerd waarin elke ouder aan bod komt.
De Ouderraad komt tijdens het schooljaar een achttal keer samen.
Om de kwaliteit van onze school hoog te houden door een hechte samenwerking met de directie en door de school financieel te steunen in activiteiten zoals :

 • Onderhoud van de kleuterspeelplaats door de financiering en het leggen van de houtsnippers
 • Onderhoud van de school door te snoeien, te sappen en grasafrijden.
 • Organisatie van het mosselfeest ten voordele van de openluchtklassen.
 • Organisatie van de ski-markt met de verkoop van tweedehands skimateriaal.
 • Advies bij de financiën van de school in verband met het maximumfactuur.
 • Mede-organisator van de verkeersweek, voornamelijk de verkeersdag en het fietsexamen.
 • Participatie in de werkgroep Milieu Op School en het MOS-MOBI project.
 • Medewerking bij de veiligheidscoördinatie op school.
 • Organisatie van de speelgoedmarkt.
 • Mede-organisator van het tweejaarlijks kerstconcert.
 • Opzetten van het Octopusplan o.a. in verband met de mobiliteit naar de school.
 • Participatie in het kriebelteam.
 • Organisatie van het jaarlijks zomerfeest.
 • Vertegenwoordiging van de ouders van de school in andere organisaties zoals de schoolraad, de gemeentelijke jeugdraad en afvaardigingen in diverse gemeentelijke organisaties.

 

Hoe doen we het

Themagroepen
De taken van de Ouderraad vergen een goede organisatie en veel handen. Om dit alles in goede banen te leiden werden er themagroepen opgericht.
De coördinatie en de leiding ervan ligt in handen van een lid van de Ouderraad. Zo hebben wij themagroepen rond veiligheid, verkeer, feest, milieu op school,tuin en gebouwen, markten en organisaties.

Medewerker van een themagroep
Een medewerker van een themagroep hoeft niet noodzakelijk actief lid te zijn van de Ouderraad, maar is ouder van een kind op school en is wel actief betrokken met de themagroep. Voelt u zich aangesproken om in één van deze groepen te zetelen, aarzel niet ons te contacteren !

Helper
Een helper is iemand die mee wil komen werken of helpen bij een evenement dat georganiseerd wordt door de Ouderraad en is uitgewerkt in een themagroep.

contactouder
We trachten per klas één vertegenwoordiger te hebben in de Ouderrraad. Deze contactouder probeert de contactpersoon te zijn voor alle ouders binnen de klas. Zo geraken steeds meer enthousiaste mensen bij de school betrokken. Elke ouder die iets wil zeggen, bedenkingen of voorstellen heeft, kan altijd zijn of haar klasouder aanspreken.