Als dit niet opvalt

Als dit niet opvalt

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , | Een reactie plaatsen

Verslag ouderraad 16 september 2013

Verslag van de vergadering van de ouderraad vbs De Bolster Neerijse

Datum: 16 september 2013

Aanwezig: Frank, Ria, Dirk, Tessa, Maud, Kris, Annelore, Peter M., Iris, Bart, Nina

Verontschuldigd: Peter H., Karen

School: Els, meester Martijn

Mosselfeest:

 • Het mosselfeest gaat dit jaar door op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013.
 • Er worden elk jaar propere mosselen aangekocht, om de kwaliteit te blijven garanderen kuisen we de mosselen ook nog zelf. Vorig jaar hadden we iets minder helpende ouders dan de voorbije jaren. Dus dit jaar moeten we zeker alle ouders en de ouders van het 6de leerjaar nog eens aansporen. Vorig jaar hebben de kinderen van het 6de leerjaar geholpen bij de voorbereidingen en het afruimen tijdens het mosselfeest. Dit was een succes dus het wordt dit jaar herhaald. Meester Martijn zorgt voor de organisatie (kleine groepen in de keuken, tafels klaarzetten, bestek rollen, hapjes voor kinderen maken).
 • Dit jaar waren er te weinig afwassers. Een voorstel is om de mosselpotten buiten met een sproeier af te sproeien. We bekijken of dit mogelijk is.
 • Op het zomerfeest vorig schooljaar hebben we voor het eerst vegetarische burgers geserveerd. Dit was een succes. We opteren om de vegetarische balletjes te schrappen en te vervangen door de vegetarische burgers. En dit laatste ook duidelijk op de uitnodiging te vermelden.
 • De quizvragen aan tafel waren een succes. We zouden dit jaar hetzelfde concept willen en het misschien ook uitbreiden naar iets voor de kinderen.  Ieder jaar staat er de TV (of beamer) voor kids, we denken dit te supprimeren. Een alternatief zou kunnen zijn om gezelschapsspelen te organiseren. Maar hiervoor hebben we weer helpende handen nodig. De dochters van Dirk zouden hier graag helpen met de voorbereiding.
 • Alsook werd de vraag gesteld om buiten een tent te plaatsen waar de kinderen kunnen spelen. We bekijken of dit een optie is.
 • Dan het probleem wachtende mensen. Een oplossing zijn de aperitiefhapjes. Moeten we ook denken aan iets voor de kinderen?! We dachten aan een prikkertje met salami/kaasjes/kertomaat/komkommer, olijven. En wat de aperitief voor volwassenen betreft dachten we dit jaar aan een cocktail met en zonder alcohol.

Kerstconcert:

 • Dit schooljaar is het weer tijd voor een kerstconcert op 13 &14 december 2013.

Fuif:

 • Wie wil feesten moet dit jaar zeker zaterdag 22 februari 2014 blokkeren in zijn agenda. We gaan voor een iets ander concept. We feesten samen, kinderen en ouders, doorlopend van 18u tot…

Zomerfeest:

 • Op zondag 22 juni willen ook wij feesten dat het officieel zomer is!
 • Ieder jaar merken we op zondagochtend dat er te weinig volk aanwezig is op de wei om op tijd klaar te geraken. Hebben we meer mensen nodig of schrappen we activiteiten?  Hoe pakken we dit aan?  Graag ieders ideeën.
  • Visjes vangen. Fantastische traditie die behouden blijft, maar is het dit jaar niet eens tijd om ook iets leuks te zoeken voor de ouderejaars? Indien er iemand een alternatief heeft, laat het ons weten.

GIMME; het nieuwe communicatiemiddel van de school:

 • We zouden als ouderraad graag beheerder worden van een kanaal op GIMME. Op deze manier kunnen we ouders beter, sneller en doelgerichter bereiken. Tot nu toe verliep de communicatie via een soort blog-site (WordPress). Deze zullen we het eerste jaar zeker nog behouden, bij wijze van overgangsfase. De verslagen van de ouderraad blijven gewoon op de wordpress site komen omdat deze volledig open is en Gimme een gesloten systeem is.  Op deze manier kunnen ook andere geïnteresseerden, schoolbestuur ed, de verslagen raadplegen
 • De ouderraad is ook terug te vinden op FACEBOOK.  Wie wil het beheer van deze account op zich nemen?
 • Het deel van de ouderraad op de schoolsite willen we wat aantrekkelijker maken.  Duidelijk met naam melden wie de actieve leden zijn (eventueel met foto) zo dat ouders weten wie ze kunnen aanspreken.
 • De school organiseert binnenkort middagactiviteiten (vb. gezelschapsspelen en dergelijke) om verveling tijdens speeltijden te vermijden. We vroegen om ouders hiervan op de hoogte te brengen via GIMME (en via leerlingenraad). Een project dat dit jaar wordt gestart!

Schoolfruit:

 • Er waren enkele opmerkingen over het fruit dit jaar. Het gaat dan niet over de kwaliteit van het fruit, dan wel over het af en toe niet rijp zijn van het fruit. De school heeft dit besproken met de leverancier en er zal werk van worden gemaakt. Wat de betrouwbaarheid betreft was de levering slechts 2 of 3 keer te laat, dit was een uitzondering.

Conflicten:

 • Zoals in elke school waren er bij ons dit jaar conflicten tussen leerlingen. De school werkt hieraan en probeert conflicten zo goed mogelijk op te lossen.
 • Indien de school niet meer in staat is een conflict op te lossen staan ze open om externe mensen erbij te betrekken.
 • Eventueel opmaken van een plan “zo wordt een conflict bij ons op school aangepakt” dat kan ingekeken worden door de ouders.  Dit zou een deel van de eventuele roddels kunnen ondervangen. (vb. Peter Marchal).
 • Wat we zeker belangrijk vinden is dat bij het stellen van een conflict er een goede uitwisseling is tussen school en ouderraad. Dit mits het garanderen van het recht op privacy van kinderen en ouders.
 • De start van de middagactiviteiten (zie hierboven vermeldt) is een project om eventuele conflicten te voorkomen in de toekomst.

Wandelrij:

 • De wandelrij is een fantastisch initiatief. Om de wandelrij te kunnen blijven garanderen stellen we voor om een doodle op te stellen waar iedereen zijn voorkeuren kan opgeven. (Tessa stelde ook voor om de Burgemeester aan te spreken over dit initiatief).

 Varia :

 • We zouden het leuk vinden dat de ouderraad nog een beetje versterking krijgt. Iedereen welkom natuurlijk, maar we denken specifiek aan ouders van de kleuterklassen. Natuurlijk geen verplichting om in de ouderraad te komen, een helpende hand is ook al veel waard!
 • Dit schooljaar hebben we geen verplichte aanwezigheid meer op de jeugd-, sport- en cultuurraad. We zouden wel graag via mail onze appreciatie hiervoor geven. Is lid blijven nog noodzakelijk en zijn de verslagen terug te vinden op de site van de gemeente of kunnen we deze nog blijven ontvangen via mail?
 • Een voorstel van Kris om volgend jaar een evenement voor ouders te organiseren. Een soort van “spelenwinkel” waar ouders gezelschapsspelen kunnen ontdekken en eventueel ook aankopen. We zouden dit willen organiseren in de periode vóór Sinterklaas en Kerst.  De winkel heeft een site.  http://www.idiaal.be
 • Ieder jaar wordt er een klusjesdag georganiseerd. We vroegen ons af of het dit jaar niet eerder een afbraakdag moet worden met de vooruitzichten van de nieuwbouw.  Wordt vervolgd.
 • Dit jaar heeft ook iedere ouder een brief ontvangen met een zeer duidelijke uitleg over wat de ouderraad allemaal verricht. Dank aan Tessa voor het opstellen van deze brief!

VOLGENDE VERGADERING gaat door op DINSDAG 12 NOVEMBER 2013.

Geplaatst in Uncategorized, Verslagen en vergaderingen | Tags: | Een reactie plaatsen

Verslag ouderraad 27 juni 2013

Verslag van de vergadering.

Datum: 27 juni 2013

Aanwezig: Peter M., Kris, Tessa, Maud, Karen, Annelore, Iris, Peter H, Bart, Annick, Nina

Verontschuldigd: Frank

School:nvt

Zomerfeest:

 • Er waren zeer goede reacties op de plaatsing van de tent.  Wel was deze door de grote van het podium wat aan de kleine kant.  Er zal naar volgend jaar gekeken worden naar een tent van een maat groter.  De vraag wordt tevens gesteld of het niet mogelijk is dat de gemeente een dergelijke tent zou aankopen om uit te lenen aan de verenigingen.  Er zal een mail gestuurd worden uit hoofde van de ouderraad.
 • Er zijn opmerkingen geweest dat er dit jaar geen steak was maar kip.  Het probleem bij steak is dat deze ter plaatse gebakken moet worden wat arbeidsintensief is en om een goede kok vraagt.
 • De kip was volgens de opmerkingen te flauw.
 • De vegetarische burgers werden goed onthaald.  Is het mogelijk om dezelfde burgers te voorzien voor het mosselfeest als vegetarische schotel?
 • De visschotel was zeer goed en alles was op
 • Op zondagmorgen moet er meer volk aangetrokken worden om te helpen.  Vooral op de wei is dit belangrijk aangezien er op zaterdag slechts een klein deel van de zaken klaargezet wordt.
 • De saus in kneipflessen was geen succes bij de leerkrachten die de bediening in de zaal doen.  We proberen dit nogmaals op het mosselfeest.  De mosselsaus zal steeds in kleine potjes geserveerd moeten worden aangezien we deze zelf maken.
 • Er was geen vat pils in de zaal wat een probleem vormde voor de koeling.  Volgend jaar dient er een klein vat te worden besteld.
 • De gemengde brochetten vormen een probleem bij het bakken.  Er dient een alternatief te worden gezocht.
 • Witte pensen en hamburgers worden het meest verkocht.  Het is moeilijk om een goed zicht te krijgen op de bbq omdat er van de wei relatief weinig gegevens zijn.
 • Er dient te worden gezorgd voor voldoende mosterd en ajuin voor bij de bbq.
 • Er was een tekort aan witte wijn op de wei.  De overschot van de cava is op de wei geserveerd en was een succes.  De cocktail bleek te complex om uit de emmer te scheppen.
 • Er is voor de oudere kinderen ( 4e tot 6e leerjaar) maar weinig te doen aan activiteiten.  Is het mogelijk hiervoor iets meer gericht te organiseren?
 • Is er een duurzamer alternatief voor de cadeautjes van het vissen?  Voorstellen zijn steeds welkom.
 • De taart en koffie op de wei was een succes en is zeker voor herhaling vatbaar.  Indien mogelijk graag nog wat extra taarten te voorzien.
 • Is het mogelijk de zaal te laten vallen en alles op de wei te organiseren?  Momenteel zorgt de zaal nog steeds voor een substantieel deel van de omzet op het zomerfeest.  Er is echter ook redelijk wat werk in de zaal en we blijven met het feit dat het feest gesplitst zit over 2 locaties.  Dit wordt verder besproken door het feestcomite.

Bouw:

 • De goedkeuring van het dossier van de subsidies is, zoals geweten, binnen.
 • Volgens een eerste voorzichtige schatting zou de bouw kunnen starten na pasen.  De bouwwerken zouden ongeveer 18 maanden duren.
 • In september is er een overleg tussen het schoolbestuur en het bestuur van de ouderraad betreffende eventuele acties voor fondsenwerving.
 • Karen wil benadrukken dat zij als “ouder” in de ouderraad zit en NIET als architecte van de school.

BBQ

 • De BBQ van de ouderraad gaat door op zaterdag 31 augustus.
 • De uitnodiging van de bbq wordt tevens verstuurd aan alle “vrienden van de bolster”

Voorzitter:

 • Zoals tijdens de vorige vergadering gemeld stopt Peter Marchal als voorzitter van de ouderraad.  Hij blijft wel nog gewoon lid.  Kris D’Hondt volgt hem op als voorzitter.
 • De taak van van secretaris zal overgenomen worden door Maud De Gezelle.

Feestcommite:

 • Maud, Karen en Annelore zijn kandidaat om het feestcommite te vervolledigen.

Fuif:

 • De fuif zal doorgaan op zaterdag 8 februari 2014.

Diverse:

 • De vraag wordt gesteld of het mogelijk is de voorstelling van de ouderraad te doen specifiek in de kleuterklassen aangezien het juist deze mensen zijn die we moeten trachten te bereiken.  Kris neemt hiervoor contact met Els.
 • Er is twijfel over de kwaliteit en de correcte levering van het fruit op school.  Is het mogelijk hierop te reageren?  (Ter info: het fruit komt niet van bij Hans Mehi)
 • Kan de school een beleidsplan opstellen voor de aanpak van problemen?  We denken hierbij dan vooral aan pesten en leerproblemen.  Is het in dit opzicht niet mogelijk om conflictsituaties sneller aan te nemen en door te geven aan externen?  Meerdere mensen denken dat dit een positief effect zou hebben.
Aside | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Verslag ouderraad 15 mei 2013

 

Verslag van de vergadering.

Datum: 15 mei 2013

Aanwezig: Peter M., Kris, Tessa,Fabienne, Frank, Maud, Karen, Annelore, Iris, Peter H, Bart, Annick.

Verontschuldigd: Nina

School:Els

Fuif:

De datum voor de fuif van volgend jaar dient nog te worden vastgelegd.  Dit zal gebeuren aan de hand van de voorkeursdata die Meester Martijn opgegeven heeft voor de sneeuwklassen van volgend jaar.  Els zal deze doorgeven aan het organiserend comité van de fuif.

Voorlopig is dat vastgelegd op 8 februari 2014.

Bier van de ouderraad:

 • Annelore vraagt meer info betreffende wat we juist zoeken.  Het doel is het bier te kunnen aanbieden als geschenkidee voor de feestperiode.  Op welke termijn dienen wij dan te bestellen?  Eventueel kan er een geschenkverpakking gemaakt worden met een glas en bierviltjes?
 • Voor het zomerfeest is aan de Kroon de vraag gesteld of zij eventueel bier kunnen leveren.  Dit zou dan bier zijn van het vat.  De mensen van de Kroon gingen dit bespreken en begin juni een antwoord geven.

 

Zomerfeest:

 • Het zomerfeest gaat dit jaar door op zondag 23 juni.
 • Er wordt voor gekozen om een tent te huren zoals deze die met Neerijse kermis geplaatst is.  De tent met Neerijse kermis is 20x15meter en kost ongeveer 500 Euro.  Een kleinere tent, 15x15meter, zou op engeveer 400 euro komen.  De effectieve kost voor de tent komt op 440 Euro.
 • Net als 2 jaar geleden zal er terug een free podium georganiseerd worden.  Er wordt gekeken of we de inkleding wat kunnen actualiseren.  Er worden inschrijvingsformulieren opgesteld om mee te geven aan de kinderen.
 • Het podium is gereserveerd bij de gemeente maar waarschijnlijk zal het opstellen van dit podium op de wei nogal moeilijk zijn.  Er wordt gekeken of er geen boer uit de buurt is die een wagen of dergelijke wil uitlenen aan ons.
 • Voor de update van van de inkleding is het misschien geen slechte zaak indien er bij de ouders gezocht wordt naar mensen met een hoog showbizgehalte als presentator/presentatrice en jury.  Ook hiervoor zal er een brief meegegeven worden aan de kinderen.
 • Er wordt beslist om de springkastelen gratis te maken.  Dit maakt dat degene die bij het springkasteel staat zich volledig kan concentreren op de veiligheid en de springtijd en geen rekening meer hoeft te houden met het al dan niet laten afstempelen van de speelkaarten.  Er wordt een bel of een megafoon gezocht om het einde van de springtijd aan te kondigen en er worden extra dranghekken gevraagd om de zonde van de stormbaan beter af te bakenen.
 • Er wordt gekeken of er een alternatief kan geleverd worden voor de bestaande straatborden.  Dit zal gebeuren met de hulp van “Westickit” waarvan de kinderen bij ons op school zitten.  Het mogelijke probleem is de termijn waarop we de borden kunnen hebben.  Eventueel zullen de borden iets later geplaatst worden.
 • Om het drinken van wijn op de wei te bevorderen zullen er wegwerp wijnglazen aangekocht worden.
 • Er wordt een manier gezocht om in geval van slecht weer toch nog wat sfeer te houden en warme dranken aan te bieden op de wei.  Vanaf dit jaar zal er ook dessert aangeboden worden op de wei.

 

Schoolraad:

Kris en Peter M blijven lid van de schoolraad.  Frank wordt het nieuwe lid van de schoolraad.

Gemeentelijke adviesraden:

Er dient nog een nieuwe afgevaardigde te worden gekozen voor de jeugdraad en de verkeersraad.  Beide komen ongeveer 6 maal per jaar samen.  Hoewel het voor velen absurd lijkt dat wij als ouderraad deel moeten nemen aan dergelijke raden is het, voor het gebruik van de zalen en materiaal van de gemeente, van groot belang dat we dit blijven doen.

 • Annick zal de jeugdraad opvolgen tot 1 september 2013.
 • Tessa en Annelore zullen de verkeersraad volgen.

 

Speelweide:

Er is een vraag gekomen van Jan (Papa van Lila 2KK) om een stuk van de speelweide in onderpacht te nemen van de school om een boomgaard aan te planten.  Hij zou het volledige project financieren en onderhouden en in samenspraak met de school trachten een leerrijk project voor de school te starten.  De raad van bestuur vraagt om hierrond een werkgroep samen te stellen bestaande uit de architect, iemand van de leerkrachten, iemand van de ouderraad en Jan om te kijken wat de mogelijkheden zijn in functie van de toekomstige bouwwerken.

Diverse:

 • Peter stopt als voorzitter van de ouderraad maar zal wel lid blijven.  De functie van voorzitter is dus vacant.  Kandidaten kunnen zich tijdens de laatste vergadering van het jaar

 

Volgende vergadering op donderdag 27 juni om 20u15 in de kroon.

Geplaatst in Verslagen en vergaderingen | Een reactie plaatsen

Verslag ouderraad 25 maart 2013

Verslag ouderraad 25 maart 2013.
Aanwezig: Peter M, Tessa, Kris, Annick, Nina, Fabienne, Frank, Iris, Annelore.
School: Juf Els, Juf Fine (4e lj)
Verontschuldigd: Karen, Maud, Filip, Peter H, Bart.

Fuif:
• De opbrengst van de fuif was dit jaar iets lager dan de vorige editie. De crisis laat zich voelen.
• Er wordt een voorstel gelanceerd vanuit de werkgroep om de kinderfuif te verschuiven naar de namiddag, van 15 tot 18u, in de hoop dat er meer ouders terugkomen voor de ouderfuif.
• Er waren nogal wat hot-dogs over. De bestelling voor de komende editie zal aangepast worden.
• Er wordt reeds geïnformeerd welke data de zaal volgend beschikbaar is en eventueel zal er reeds een optie genomen worden op 1 of meerdere data.

Sneeuwklassen:
• Evaluatie: Het was weer een zeer geslaagde editie. De organisatie was vlekkeloos en het hotel charmant.
• Van een aantal ouders zijn er vragen gekomen naar alternatieven. Moet alles op 1 enkele meerdaagse uitstap gezet worden in het 6e of kan het budget gespreid worden over enkele jaren en meerdaagse uitstappen gespreid worden? 4 jaar geleden is er een bevraging geweest van de school uit betreffende de toekomst van de sneeuwklassen in functie van de invoering van de maximumfactuur. Er is toen gekozen voor het behoud van de sneeuwklassen. Er zal een bevraging gedaan worden bij de andere leerkrachten of zij het een goede zaak zouden vinden indien er aan de jongere kinderen ook een meerdaagse uitstap kan worden aangeboden. Deze kan eventueel van korte duur en low-budget zijn.

De school heeft terug reclame ontvangen van een firma die kaartenacties doet voor scholen. Hierbij ontwerpen de kinderen een kaart en wordt er door de firma een postkaart van gemaakt. Deze kunnen dan verkocht worden. De niet verkochte kaarten worden teruggenomen. De standaard doorlooptijd van het volledige proces is ongeveer 6 weken. Enkele jaren geleden hebben wij eens een dergelijke actie gehouden. De vraag wordt gesteld of wij dit nogmaals willen doen. Er wordt gesteld dat een dergelijke actie mooi zou zijn rond de kerstperiode in de jaren dat er geen kerstconcert gehouden wordt. In het komende schooljaar, 2013-2014, is er terug een kerstconcert voorzien.

Bier van de ouderraad: voorlopig is het nog afwachten. De mensen van de brouwerij zijn momenteel nog druk bezig met het werken naar de opening. Deze is voorzien eind april. Annelore vraagt op een rustiger moment nog na wat de opties zijn. Eventueel kunnen we dit bier schenken op het zomerfeest.

Schoolraad: Zoals reed tijdens de vorige vergadering gemeld dient de schoolraad terug te worden samengesteld voor een periode van 4 jaar. Gezien het lage aantal aanwezigen wordt dit punt naar de volgende vergadering doorgeschoven. De vraag naar eventuele kandidaten om in de schoolraad te zetelen zal per mail vooraf rondgestuurd worden.

Oproep voor computers: Met de 2 nieuwe smartborden en wat uitval dient de school dringend te investeren in een aantal “nieuwe” PC’s. Heeft er iemand de mogelijkheid om degelijke toestellen voor een lage prijs aan de school te bezorgen? Gelieve wel steeds vooraf de specificaties door te geven aan Els zodat zij deze kan bekijken met meester Tom, de ICT coördinator. Het is niet de bedoeling dat de school dienst doet als containerpark voor afgeleefde PC’s.

Jeugdraad:
• Er is een nieuwe schepen die deze zaken behartigt, namelijk Philippe Vervoort.
• Het schepencollege wil de Huldenbergse feesten , gehouden begin oktober, interactiever maken en zoekt hiervoor contact met de verenigingen van Huldenberg. De bedoeling is dat de deelnemende verenigingen een stand bemannen tijdens de feesten en deze naar eigen goeddunken inrichten en uitbaten. De vraag stelt zich of wij hieraan willen meewerken rekening houdende dat de feesten doorgaan op 2 tot 3 weken voor ons jaarlijks mosselfeest.
• Op 21 mei zal er een spreker komen rond grenzen stellen. Deze organisatie zal doorgaan in de gemeentezaal van Neerijse en is een samenwerking tussen de school en de gemeente.
• Kan er iets gedaan worden rond veilig internetten voor kinderen? Er zal getracht worden een informatiefolder met praktische tips en links op te maken die meegegeven kan worden met de ouders. Els informeert hieromtrent bij meester Tom (ICT).

Verkeersraad:
• De nieuwe schepen van verkeer is Walter Craps
• Tijdens de verkeersraad is er een stand van zake gegeven betreffende de werken aan de gewestweg.
• De eerder aan het gemeentebestuur gestuurde lijst met werkpunten omtrent verkeer, opgemaakt door de werkgroep, zullen nogmaals doorgestuurd worden aan het nieuwe gemeentebestuur.

De school heeft zijn 2 nieuwe smartborden in ontvangst mogen nemen en dankt daarvoor. De door de kinderen gemaakte tekeningen zullen als versiering gebruikt worden bij één van de komende activiteiten.

Feest:
• Op 23 juni gaat het jaarlijkse zomerfeest van de school door.
• Indien er mensen zijn met nieuwe ideeën voor het zomerfeest mogen ze deze steeds aan Kris bezorgen. ( dhondtbruyndonckx@telenet.be)

Volgende vergadering maandag 13 mei om 20u15.

Geplaatst in Verslagen en vergaderingen | Een reactie plaatsen

Carnaval Fuif 2 februari 2013 zaal Neerijse

Afbeelding

 

Geplaatst in Feest, Fuif | Tags: | Een reactie plaatsen

Mosselfeest 2012 School Neerijse – za 20 en zo 21 okt 2012

de OUDERRAAD en VRIJE BASISSCHOOL ‘DE BOLSTER’ NEERIJSE nodigen u uit op het jaarlijks

M O S S E L F E E S T

In de gemeentezaal ‘Ten Wijngaerd’ in Neerijse t.v.v. onze sneeuwklassen

zaterdag 20 oktober

van 17u30 tot 21u30 uur

zondag 21 oktober

van 11u30 tot 15 uur

Eveneens op het menu; stoofvlees, balletjes in tomatensaus en vegetarische schotel (*)

U kan ook uw sympathie betuigen door een storting op rekening 433-6122302-75 (*) vegetarische schotel enkel op bestelling via ouderraard@vbneerijse.be

Geplaatst in Feest | Een reactie plaatsen